• INFO TEL: 0744 116138

ZALAU-HERECLEAN-VARSOLT-CRASNA-HOROAT-STIRCIU-HUREZ

RUTA :  ZALAU-HERECLEAN-VARSOLT-CRASNA-HOROATU CRASNEI-STIRCIU-HUREZ

Localitatea
Zalau-autogara
Hereclean
Varsolt
Crasna
Hotoatu Crasnei
Stirciu Ram.
Stirciu
Hurez
L.M.M.J.V.S.D
07:25
07:35
07:45
07:55
08:00
08:09
08:09
08:15
L.M.M.J.V
11:45
11:55
12:05
12:15
12:20
12:23
12:29
12:35
L.M.M.J.V
14:30
14:40
14:50
15:00
15:05
15:08
15:14
15:20
L.M.M.J.V.S.D
15:30
15:40
15:50
16:00
16:05
16:08
16:14
16:20
L.M.M.J.V.S.D
18:30
18:40
18:50
19:00
19:05
19:08
19:14
19:20
L.M.M.J.V.S.D
23:20
23:30
23:40
23:50
23:55
23:58
00:04
00:10
Pret(RON)
-
3
4
6
7
10
10
11

 

RUTA :  HUREZ-STIRCIU-HOROATU CRASNEI-CRASNA-VARSOLT-HERECLEAN-ZALAU

Localitate
Hurez
Stirciu
Stirciu Ram.
Horoatu Crasnei
Crasna
Varsolt
Hereclean
Zalau-autogara
L.M.M.J.V.S.D
05:30
05:36
05:42
05:45
05:50
06:00
06:10
06:20
L.M.M.J.V
06:45
06:51
06:57
07:00
07:05
07:15
07:25
07:35
L.M.M.J.V 
08:20
08:26
08:32
08:35
08:40
08:50
09:00
09:10
L.M.M.J.V.S.D
13:30
13:36
13:42
13:45
13:50
14:00
14:10
14:20
 L.M.M.J.V.S.D
 17:00
 17:06
 17:12
 17:15
 17:20
 17:30
 17:40
 17:50
L.M.M.J.V.S.D
21:30
21:36
21:42
21:45
21:50
22:00
22:10
22:20
Pret(RON)
11
10
10
7
6
4
3
-